Налагане дисциплинарно наказание "уволнение"

31.10.2022

Вашият въпрос:

Здравейте! Наш служител, след като беше поканен /по пощата с обратна разписка / да даде писмени обяснения за неявяването си на работа за период 13.06.2022-13.072022 и такива той не даде/ , беше уволнен дисциплинарно на 10.08.2022. Заповедта за уволнение отново му беше изпратена по пощата с обратна разписка. Той се е разписал, че е получил заповедта на 24.08.2022 г. Въпросът ми е дали е незакосъобразно уволнението му, тъй като според чл.195, ал.3 КТ дисц.уволнение се смята за наложено от деня на получаване на заповедта / 24.08.2022 /. В такъв случай каква дата следва да се посочи в заповедта за уволнение, при положение, че не е ясно на коя точно дата ще я получи по пощата.

Нашият отговор:

Уволнението е формално законосъобразно, тъй като заповедта му е връчена. Практиката на ВКС е ориентирана в посока, че няма значение коя дата се посочва в заповедта, тъй като нормата в Кодекса на труда, регулираща момента на прекратяване на трудовия договор, е императивна и не може да се замести от волята на работодателя. По същество дали е законно уволнението не можем да изразим становище без да се запознаем със случая.