Безсрочен трудов договор със срок на изпитване . Напускане след изтичане на 6 месечният изпитателен срок

21.04.2021

Вашият въпрос:

Назначен бях на основание чл.67 ал.1 във връзка с чл.71 от КТ- Безсрочен трудов договор със срок на изпитване . По договор цитирам ПРЕКРАТЯВАНЕ Срокът на предизвестие за прекратяване на трудов договор -от страна на работника е 90 дни - от страна на работодателя е 30 дни . Въпросът ми е този срок за прекратяване на договора от страна на служителя с предизвестие от 90 дни дали важи само за 6 месечния срока на изпитване . Понеже вече съм на работа повече от 7 месеца и искам да напускам мога ли да напусна с 30 дневно предизвестие ?

Нашият отговор:

Съгласно чл. 66, ал.1, т. 6 Кодекса на труда, в трудовия договор срокът за изпитване следва да бъде еднакъв и за двете страни. Когато е различен, то се приема, че тази уговорка противоречи на императивна правна норма, поради което се прилага общото правило, че срокът за предизвестие е едномесечен и за двете страни, когато договорът е за неопределено време.