Обезщетение при прекратяване на трудов договор

17.03.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, получавам предизвестие на основание чл.326 от КТ, във връзка с чл.328 ал.1 т.3 от КТ след изтичане на 30дни трудовоправните взаимоотношения ще бъдат прекратени. При не спазвано предизвестие Ви дължим обезщетение по чл.220 ал.1от КТ. Въпроса ми е ще получа ли обезщетение от една работна заплата след изтичане на срока и ще мога ли да получавам борса и за какъв период? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

При прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ ако работодателят не спази срока на предизвестие ще Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за срока на неспзаеното предизвестие. След прекратяване на трудовото правоотношение на това основание имате право на обезщетение в размер на до 1 брутно трудово възнаграждение от работодателя на основание чл. 222 от КТ за оставането Ви без работа за месеца след датата на прекратяване на трудовия Ви договор. При прекратяване на договора Ви на горепосоченото основание не Ви се ограничават правата да получавате обезщетение от бюрото по-труда. Подробно може да прочетете за правото да получавате парично обезщетение за безработица в чл. 54а и следващите от КСО.