Съкращение поради намалял обем на работа

08.11.2020

Вашият въпрос:

Здравей те в момента работодателя ми ме е пуснал годишен отпуск 20 дена но мисля че след отпуската ще ме махне от работа предполагам че иска по взаимно съгласие не е ли по добре да ме съкрати не е по моя вина че работата мн намаля работя в хотел осигуряват ме на 1075 не знам каква е разликата спрямо обезщетението от борсата как е по добре да ме съкратят или по взаимно съгласие в мое право ли съм да искам да ме съкратят благодаря ви предварително

Нашият отговор:

В чл. 54а и следващите от КСО са уредени въпросите, които Ви вълнуват. Съгласно чл. 54б от КСО ще имате право само на минимално обезщетение от бюрото по труда, ако прекратите договора си по взаимно съгласие. Ето защо считаме, че е разумно след като работодателят счита, че има основание да Ви прекрати договора на основание намаляване на обема на работа, да го направи по съответния член в Кодекса на труда, а не да прекратявате договора си по взаимно съгласие. Също така при уволнение по чл. 328, ал.1, т. 3 от КТ (намаляване на обема на работа) имате право и на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, в случай че останете без работа за месеца след датата на уволнението.