Обезщетение за трудова злополука

08.09.2020

Вашият въпрос:

04-06-2019 г. бях затиснат от стоманена лента.В следствие на което фибула на левия крак беше натрошен и имах разкъсни рани които в следствие бяха проблемни за лечението . Претърпях 10 хирургични интервенции . Разследващите не намериха вина нито в моите действия нито в работодателя. Имам ли право на обезщетение ?

Нашият отговор:

Отговорността на работодателя при трудова злополука е безвиновна. При това положение няма значение дали има виновен за настъпване на зполокулата по отношение на обезщетението, което Ви се дължи.  За да може обаче да търсите обезщетение, следва злополуката да бъде призната за трудова.