Прекратяване на трудовия договор по чл.328, ал.1, т.12 от КТ - предпоставки

03.05.2020

Вашият въпрос:

Прекратяване на трудов договор по чл.328 ал1. 12 обективно невъзможност за изпълнение на трудов договор - липса на работа считано от 30 .05. 2020 г. Мога ли да обжалвам прекратяването на трудовия договор. Тъй като съм служител с 15 години трудов стаж . В момента остава на работа служител с два месеца трудов стаж Липса на работа според мен не е невъзможност а е намаляване обема на работа и би трябвало да ме съкратят по руг член при който да има подбор. БЛАГОДАРЯ

Нашият отговор:

За да бъде прекратено законно трудовото Ви правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.12 от КТ, следва да е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по трудовия договор, например достъпът до работното Ви място да е забранен, какъвто е случаят с търговските обекти, намиращи се в МОЛ и нито Вие да имате възможността да се явите на работа, нито работодателят Ви да има възможност да Ви осигури достъп до работното място. Ако не е налице такава обективна невъзможност, то прекратяването следва да е на основание, за което предпоставките са налице. При намаляване на обема на работа, прекратяването може да бъде направено на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ ли по чл. 328, ал.1, т.2 предложение първо или второ от КТ. Във Вашия случай имате възможност да предявите иск пред съда за признаване на уволнението за незаконно, възстановяването Ви на работа, както и обезщетение за периода, през който сте останали без работа, но не за повече от 6 месеца. Исковете следва да се предявят в двумесечен срок от прекратяване на трудовото Ви правоотношение. Ако имате допълнителни въпроси, сме на разположение.