Прекратяване на трудов договор

15.04.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, моля ви отговорете ми, в това трудно време в което сме поставени работодателя ми прекрати договора по взаимно съгласие и по този член в бюрото по труда ще взема обещетение 9.0лв. на ден а не съм излизала на борсата от 11години и дега имам право на по голямо парично обещетение и повече месеци ,какво да направя,не мога да се примиря , аз си гледам сама и детето, как да се справя с 180лв на месец,какво мога да направя ,посъветвате ме, още не съм подала документите в нои

Нашият отговор:

Съгласно чл.54б, ал.3 от КСО, когато сте прекратили трудовия договор по взаимно съгласие (както и в още 3 други хипотези - по Ваша инициатива, по предложение от работодателя срещу обезщетение и при дисциплинарно уволнение), Ви се полага обезщетение за безработица в минималния размер за срок 4 месеца и за съжаление е без значение фактът, че имате осигурителен стаж от 11 години. Следва да имате предвид, че ако веднъж упражните правото си да получавате обезщетение за оставане без работа в рамките на 3 години от последния път, когато се получили обезщетение за оставане без работа, също Ви се полага обезщетение в минимален размер. При това положение е добре да помислите дали да подадете документи и да Ви бъде изплатено минимално обезщетение, или евентуално да използвате правото си за парично обезщетение в бъдеще, в случай че примерно бъдете уволнена от друг работодател на различно основание. При започване на друга работа, в случай че работодателят Ви не е доволен от начина Ви на работа, може да прекрати трудовия Ви договор по чл. 71, ал. 1 от КТ, което не би ограничило правото Ви да получавате обезщетение в пълен размер след това. Ако имате допълнителни въпроси сме на разположение.