Неплатен отпуск

12.04.2020

Вашият въпрос:

Здравейте, поради намаляла работа на нашата фирма, работодателя ми иска, да ме пусне в неплатен отпуск по взаимно съгласие до 30.05.2020г.Въпросът е там, че аз не съм използвала платения си отпуск за годината и отказах да им предоставя молба за неплатен отпуск. Как да защитя правата си, тъй като ми беше споменато дисциплинарно уволнение, заради отказа ми.

Нашият отговор:

Пускането на служителите в неплатен отпуск може да стане само с тяхно съгласие. При това положение, без да подпишете такъв документ, работодателят не може принудително да Ви пусне в неплатен отпуск. Отказът Ви да подпишете поисканата молба не е предпоставка за прекратяване на трудовото Ви правоотношение, ако не са налице други основания. Следва да имате предвид, че тежестта на извършеното нарушение следва да отговаря на тежестта на наложеното наказание.