Кредит - колекторска фирма

12.04.2020

Вашият въпрос:

Моля за съвет за кредит изкупен от еос матрикс

Нашият отговор:

След известен период от време банките/фирмите за кредитите продават (цедират) вземанията си на колекторски фирми. От въпросните фирми звънят и притесняват хората, като често им предоставят различна и неточна информация за наличието на дълг, както и за неговия размер. За да имате яснота какво и дали дължите нещо е необходимо специалист в областта да се запознае с претенцията, която имат “ЕОС Матрикс” и в зависимост от фактите да Ви даде съвет. Ако дългът Ви не е погасен по давност (за  задължения по кредит се прилага общата 5 годишна давност за главница и 3 годишна за лихви), то имате възможност да се опитате да сключите споразумение с "ЕОС Матрикс", за да не се стига до съдебен процес и да дължите разноски. Ако срещу Вас се започне съдебно производство, то стига да живеете на адресната си регистрация или най-малкото на този адрес да има приятел или роднина, който да Ви информира, не бива да се притеснявате, че ще пропуснете документите. В случай че желаете да имате яснота, може да се свържете с нас, да ни упълномощите да Ви представляваме пред колекторската фирма и да изискаме документацията по кредита Ви, за да знаете по-конкретно какви са възможностите Ви за защита.