Трудов договор

02.03.2020

Вашият въпрос:

Добър ден .Искам да попитам съкращават ме по ч.331 и искат да ми изплатят 4 заплати,но месец февруари нямам пълен месец защото първата седмица бях болничен,а после и отпуска .Пълен работен месец ли се гледа ,за да изплатят 4 брутни заплати.Другият ми въпрос е може ли да започна работа по чл.70 за две седмици и после да ме съкратят по чл.71 за да ида на борсата и да ползвам пълния размер на обещетение от Бюро по труда.

Нашият отговор:

1. Обезщетението по чл.331, ал.2 от КТ се определя на базата на последното получено брутно трудово възнаграждение.

2. Няма пречка да сключите трудов договор със срок за изпитване, но следва в действително да полагате труд по новия договор., Следва да имате предвид, че поради зачестилите случаи на фиктивни трудови договори, при съмнение от НОИ спират изплащането на определеното обезщетение за безработица и извършват проверка. В зависмост от резултата от извършената проверка, изплащането на обезщетението се възобновява, респ. прекратява.