ипотечен кредит в просрочие и ЧСИ

08.10.2019

Вашият въпрос:

Здравейте! Казуса ми е следният :през 2015г станах кредитополучател на ипотечен кредит. Ипотекиран е наследствен имот на свекървата на сестра ми. Уговорката ни беше аз да изтегля кредита, те го усвоиха и погасяваха вноските, като една от целите беше зет ми да погаси задължения към други банки и когато отново е с чисто кредитно досие да прехвърлим кредита на негово име. Към имота имаше интерес от адвокатски дружество, защото се намира на топ локация и в близост до съдилища и нотариати и след ремонт трябваше да бъде отдаден под наем и със сумата да се погасяват месечната вноска по ипотеката. Нищо от това не се случи. Аз в последните години живея в друг град, нямам никакви документи за кредита и единствената информация съм получавала от банката, когато е имало забавяне на вноска и е наближава падеж за следващата. Неглижирах цялата ситуация и се доверих, за да дойде момента, в който съм осъдена от ЧСИ.В момента тече двуседмичен срок за доброволно изпълнение и получих съобщение за запор при работодателя си-така и разбрах какво се е случвало. Зет ми продължава да твърди, че е правил вноски, но аз проверих, че такива са правени за последно през октомври 2018г. Вече имам запорирана банкова сметка,следва работодателя ми да отговори на искането за запор на заплатата. Банката е ДСК, която имат дъщерна фирма за вземания ОТП факторинг.Тепърва събирам информация.Разбирам ,че те нееднократно са се свързвали със зет ми, класифициран като:обслужващ кредита при тях, не със мен като кредитополучател и длъжник. Тепърва ще се опитам да разбера как и защо се е случило. Съветват ме да се споразумея с ОТП, за да спра ЧСИ - с публичната продажба и вдигане на запора. Какво ще стане с изпълнителните дело, таксите по него ако се споразумея с ОТП? Имота е под възбрана и аз като кредитополучател мога ли да се опитам да го продам в един момент като помоля за съдействие банката за вдигане на възбраната и ипотека при внасяне на дължимата сума по кредита /ако бъде продаден/, за да е всичко наред за новия собственик? Това е в случай на споразумение с ОТП за разсрочено плащане. Какво ще ме посъветвате в случая, кое е най - удачното? Ако аз като длъжник имах информация от ОТП, че кредита е станал предсрочно изискуем, а това става след 90дни просрочие , нямаше да позволя тази ситуация.А се е стигнало до 290 дни и се е стартирала процедурата при ЧСИ Моля и имам голяма нужда от съвет...

Нашият отговор:

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика и за да Ви дадем становище, е необходимо да се запознаем с изпълнителното дело. Вaжно е да се действа своевременно, тъй като ако изпълнителният лист е издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК, имате двуседчен срок да възразите (от датата на получаване на поканата), като ако имате основание, а не сторите това, ще загубите възможността да направите тези възражения в по-късен момент.

Съветваме Ви преди да сключите споразумение с ОТП Факторинг, специалист да проучи делото, за да може да вземете информирано решение.

Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!