Отказ автокаско

25.06.2019

Вашият въпрос:

Здравейте, след като закупих автомобил който има автокаско, го прехвърлих на мое име. Имам документ който се води добавък към застрахователната полица.При регистриране на две щети, съответно на предна и задна проня, имам отказа от застрохователната компания. Основанието им е, че при сключване на договора е имало вече някакви други забележки по съответните детайли и предоставят снимки, който ми бяха направили при сняна са собственоста и регистрационния номер. Въпроса ми е наистина ли съм сключил нов договор само за три месеца, без да подписвам каквито и било такива документи? Не трябва ли автокаското да продължава и да ми покрият щетите, който най-вероятно са били налични при закопуването на автомобила?

Нашият отговор:

При прехвърляне на застрахованото имущество, новият собственик встъпва в правата по застрахователния договор, до изтичане на срока на действие на същия.

В случай че щетите, които сте завели, са били налице към момента на сключване на застрахователния договор, то застрахователят не дължи обезщетение за същите.

В случай че върху съответните елементи е имало увреди при първоначалния оглед, и впоследствие са настъпили допълнителни увреди на елементите, настъпването на новите увреди е застрахователно събитие, за което застрахователят отговаря.