Задължения към топлофикация

07.05.2019

Вашият въпрос:

Здравейте,имам нужда от вашата помощ и съдействие. Майка ми е починала 2006 год.,аз съм наследник,но за жалост поради финансови причина плащанията към топлофикация станаха огромни,не се оправдавам разбира се. Опитвах се на няколко пъти да поискам по някакъв начин да махна радиатори да започна плащане,но така и не успях да постигна нищо. Абонатния номер се води на името на майка ми все още защото не смея да го прехвърля. Абонатния номер е ......имам задължения от 2006 год до днес. Моля за вашата помощ и насока как да постъпя в случая. Има ли давност на тези сметки,как мога да започна да заплаща,и въобще какво мога да направя. Какви ще бъдат таксите по делото. Благодаря ви предварително.

Нашият отговор:

За задълженията към топлофикационни дружества се прилага кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от момента, в който е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано задължението. При това положение, всички задължения, които е следвало да бъдат заплатени преди месец 05.2016г., са погасени по давност. Съветваме Ви да водим преговори с топлофикационното дружество за отписване на погасените по давност задължения, тъй като това е най-целесъобразният вариант за действие. В случай че от дружеството откажат да отпишат задълженията, ще имаме възможност да предявим иск за установяване недължимост на сумите поради погасяването им по давност. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желате да ни ангажирате, сме на разположение!