Трудова злополука - катастрофа

20.02.2019

Вашият въпрос:

Здравейте моят въпрос е преди време отивах на работа към предприятието в което работих но точно тогава катастрофирах,имах пукнат прешлен и цялата бях натъртена.бях в болница за няколко дни после се прибрах в къщи. Та мисълта ми е колко пари трябва да ми изплатят след тази злополука.

Нашият отговор:

За да възникне за Вас право да получите обезщетение за претърпяна трудова злополука, е необходимо да има разпореждане на НОИ за приемане на злополуката за трудова. Ако към настоящия момент злополуката не е приета за трудова, можете да подадете декларация до компетентно териториално поделение на НОИ в 1-годишен срок от настъпване на злополуката. След като имате разпореждане за приемане на злополуката за трудова, за Вас ще възникне право да получите обезщетение от работодателя за претърпените имуществени (сторените разходи за медицински интервенции, за лекарства) и неимуществени (болки и страдания) вреди. Правото на обезщетение се погасява с 3-годишен срок от настъпване на злополуката. За да дадем становище какъв би бил размерът на обезщетението, което може да претендирате, е необходимо да се запознаем с медицинската Ви документация и да ни дадете по-подробно описание на фактическата обстановка. Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!