трудов договор

03.09.2018

Вашият въпрос:

здравейте! Освободен съм в деня на постъпване на работа. Явих се на работа в 8:30ч. В 8;35 ми беше връчена заповедта за освобождаване. Редно ли е това при положение че съм напуснал предходна работа, за да започна тази? Това не е ли злоупотреба с право?

Нашият отговор:

За законността на прекратяването на трудовия договор е от значение дали е налице основанието за прекратяване, посочено в заповедта. За да дадем становище дали е налице злоупотреба с право, респ. дали има друго основание за отмяна на заповедта за уволнение, е необходимо да се запознаем с текста на същата, както и с трудовия Ви договор. Имате двумесечен срок от прекратяването на трудовия Ви договор, в рамките на който можете да оспорите законността на уволнението си. При отмяна на уволнението, имате право на обезщетение за оставане без работа. Кантората ни е специализирана в представителство по трудовоправни казуси и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!