поръчител по кредит

23.03.2018

Вашият въпрос:

По договор за кредит от 30.09.2008 г. от ДСК Червен бряг познат тегли 7500 евро и аз съм единствен поръчител !Въз основа на ИЛ от 22.03 2010 год. е образувано ИД 297-2010 год., при ЧСИ..Към 16.03.2012 г.ОТП Фактуринг-България ЕАД-Плевен по силата на договор за покупко-продажба на вземания ,придобива от ДСК Ч.Бряг кредита.Чак към края на 2013 год. от ОТП-Фактуринг Плевен се свързват с нас и след водени разговори на 10.12.2013год.подписваме споразумение.,като като дългът от 8391 евро при подписване на спорасумението става 11102,65 евро,Започваме да изплащаме от м.11-2013г.,с първоначална вноска от 1270 еврои следващи месечни вноски по165,21 евро.От м 12-2013гдо м-ц 11-2017 г,сме изплатили 9441 евро и останаха 1576 евро.Уведомихме на 15.02 2018 г. писмено ОТП Факторинг Плевен,че не можем повече да плащаме,поради липса на финансови възможности и пенсии под МРЗ.Кедитополучателя и аз като поръчител нямаме никаква собственост!!Ако възобновят делото за остатъка в двоен размер,ще търсят ли синовете ми по наследство......МОЛЯ Ви - КАКВО ДА ПРАВЯ !!!!.....МОля за Вашето становище !!!!

Нашият отговор:

Синовете Ви може да отговарят за Вашите задължения едва след Вашата смърт и то при положение, че приемат наследството. В случай че в наследството има повече задължения отколкото права, за синовете Ви съществува възможност да направят отказ от наследство като подадат заявления с нотариално заверени подписи до съответния районен съд. За да ограничат отговорността си, може да приемат наследството по опис, като в този случай ще отговарят ограничено. Следва да знаете, че наследството освен изрично, може да бъде прието и с действия по подразбиране, които предполагат приемане. В този случай, извършеният впоследствие отказ или приемане по опис, ще бъде недействителен и синовете Ви ще отговарят в пълен размер.

В случай че срещу Вас не бъдат предприемани действия в продъжление на пет години, задължението Ви може да се погаси по давност в един бъдещ период. Предвид обстоятелството, че нямате имущество, от което кредиторът да се удовлетвори, е много вероятно срещу Вас да не бъдат предприемани действия и задължението да се погади по давност. Към настоящия момент е най-добре да не предприемате никакви действия, тъй като, ако сключите ново споразумение, ще се прекъсне давността за задължението Ви.