Трудова злополука

23.01.2018

Вашият въпрос:

Здравейте! На 20.02.2я17 претърпях по време на работа злополука. Работодателите ме помолиха да не се регистрира като трудова злополука и аз се съгласих. Досега получавах болнични листове като нетрудова злополука. Но след повече от 330 дни от ЛКК ми издадоха болничен на основание злополука - трудова по чл. 55, ал.1 от КСО, това правилно ли е или става дума за техническа грешка? Слав Зиколов

Нашият отговор:

За да бъде призната злополуката за трудова, е необходимо изрично разпореждане на длъжностно лице от НОИ. Посочването на злополуката като трудова в болничния лист, не означава, че същата е призната  за трудова, респ. че можете да търсите обезщетение за претърпените вреди. Трябва да знаете, че в едногодишен срок от настъпане на злополуката можете да декларирате същата в НОИ и след като бъде издадено разпореждане за приемането й, можете да търсите обезщетение от работодателя си за претърпените имуществени и неимуществени вреди.