Дълг на починал към ЧЕЗ

08.08.2017

Вашият въпрос:

Баща ми почина през 2013 г има задължения към ЧЕЗ в размер на 3500 лв от 2012 г стоим без ток. Изтекла ли е давността на това задължение и какви мерки да предприема за да си възстановя електрозахранването?

Нашият отговор:

Задълженията към ЧЕЗ се погасяват с тригодишна давност. Следователно задълженията от 2012г. са се погасили през 2015г,

Може да предявите иск срещу ЧЕЗ, за да бъде възстановено електрозахранването и отписани погасените по давност задължения.

Предявяването на иска се предхожда от редица други действия, необходими за процедурата - снабдяване с набор от документи и др. 

Кантората ни има богат опит с подобни процедури. Исковото производство за установяване на недължимост на сумите има своите особености и за успешното провеждане на делото, е необходимо да се убеди съдът, че за да се възстанови енергоподаването, няма друг начин, освен да се води процес, това е така защото в крайна сметка погасеното по давност задължение продължава да съществува, но неговото изпълнение зависи единствено от желанието на длъжника. След като обаче наличието на естествения дълг препятства други права, то може да се потърси съдебна защита.

В случай че желаете, можем да се ангажираме с Вашя казус.