Наследяване на дълг.

10.01.2018

Вашият въпрос:

Добър ден. Баща ми почина 2014 година. За моя голяма изненада, на 4.10.2017 год. на стария адрес на който живееше баща ми преди години, е изпратено писмо (покана за плащане) на някакъв заем, който баща ми е взел на 11.07.2013 г. от фирмата "Кеш Кредит". Могат ли да изискат от мен плащането на този заем и могат ли да заведят дело срещу мен? Благодаря. Поздрави.

Нашият отговор:

В наследството се включват както правата, така и задълженията на починалото лице. При това положение, щом баща Ви е имал задължения, ако Вие сте приели наследството, заедно с това сте поели и отговорност за задълженията му. Наследството може да бъде както с изрични действия, така и с конклудентни такива (напр. ако сте изтеглили суми от банковите му сметки, декларирали сте наследствения имот и др.), В този случай кредиторът може да търси от Вас изпълнение на вземането си в пълен размер. Ако сте приели наследството по опис, в този случай могат да Ви търсят само до размера на приетото наследство. Единственият случай, в който не могат да Ви търсят, е ако сте направили отказ от наследство.