Заплащане на извънреден труд, положен от здравни работници, в условията на COVID-19

04.11.2020

С нарастването на броя на заразените с COVID-19 пациенти, по-голямата част от здравните ни работници полагат извънреден труд, рискувайки живота си, за да помагат на болните.

Екипът на адвокатска кантора „Милованови“ застава зад всички лекари, медицински сестри, санитари, административни служители, както и всеки друг служител в здравеопазването, защото ние вярваме, че трудът на тези хора трябва да бъде компенсиран. Съпричастни сме и към болниците и лечебните заведения, предвид че създалата се обстановка е безпрецедентна. Въпреки това, осъждаме всяка една практика, която не зачита трудовите права на медицинските служители.

С оглед на гореизложеното, адвокатска кантора „Милованови“ предлага на всеки здравен работник, в условията на епидемична обстановка, безплатна правна консултация във връзка с трудовите им права, както и по всеки друг въпрос, по който можем да бъдем полезни.

По отношение на извънредния труд на медицинските специалисти, налице са особености, които зависят от начина на организация на работата в лечебното заведение, но основните положения са следните:

Какво е извънреден труд?

Извънреден труд е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

При лекарите и медицинските сестри, най-често работата е уговорена при сумирано изчисляване на работното време, поради което отчитането на извънредния труд има особености. За да се определи дали е налице извънреден труд, трябва да се вземат предвид уговорката в трудовия договор и изготвените от работодателя графици. Специфики са налице и при служителите в операционни и среди с йонизиращи лъчения. 

Как се заплаща извънредния труд?

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение на полагаемото трудово възнаграждение, което е между 50 и 100%, в зависимост от това кога е положен труда и как е уговорено работното време със служителя.

Как се доказва извънредния труд?

Доказването на извънредния труд става най-често със свидетелски показания. Свидетел може да бъде всеки, който има непосредствено възприятие за това – например колега или пък лице, което осъществява пропусквателния режим в болницата. 

Извънреден труд може да се докаже и с писмени документи или кореспонденция между служителя и работодателя по всякакъв начин – имейл, съобщения по социални медии, извадки от телефонни разговори. 

Съветваме всички здравни работници да документират с бележки кога са положили извънреден труд, за да може по-лесно да се посочат доказателства в този смисъл. В случай, че системно се полага извънреден труд, винаги може да се сезира Инспекция по труда, която има правомощието да констатира положен извънреден труд с протокол, както и да задължи работодателя да заплати изработеното.

Всеки служител има право да изисква на основание чл.128а КТ писмен документ от работодателя си, за положения от него извънреден труд.

Извънредният труд винаги оставя следа, която в общия случай е резултатът от свършеното, поради което не трябва да се обезкуражавате да потърсите правата си. Доказването винаги се коментира със специалист.

Как да защитите права си?

Адвокатска кантора „Милованови“ ще осигури на всеки един здравен работник безплатна онлайн консултация по този въпрос. Ще отговаряме с приоритет на всички запитвания, постъпили от здравни работници, в най-кратки срокове.

Най-често, за да се защитят правата на здравния работник и да му бъде заплатен положения извънреден труд, е необходимо да се води дело. При евентуален съдебен спор служителите не дължат такси към съда, нито допълнителни разходи за експертизи или други депозити. 

Здравните работници, които не могат да си позволят да заплатят хонорар, екипът на адвокатска кантора „Милованови“ ще представлява безплатно пред съда. Това става само след допълнителна писмена уговорка, ако преценим, че можем да сме полезни и има основание да се заведе дело. 

Към кого да се обърна?

Всички адвокати в кантората са ученици на проф. д-р Кругер Милованов, който е един от най-уважаваните дългогодишни преподаватели по трудово право в Софийския университет.

Освен чрез формата за запитване, можете да потърсите всеки от нас на следните телефони: 

адв. Георги Вълев – на телефон 0887335515

адв. Боян Лимберов – на телефон 0885849972

адв. Елена Терзиева – на телефон 0894717166

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.