Полагане на труд в среда с йонизиращи лъчения

07.11.2020

Вашият въпрос:

Здравейте бихте ли могли да ни бъдете полезни с законова информация какви са правата ми като медицински работник работещ с открити радиоактивни източници втора категория труд. Не получавам никакви придобивки за това освен 5 дни допълнителен отпуск. И колко часа на ден в условията на втора категория труд мога да положат извънредно.

Нашият отговор:

При работа в йонизираща среща съгласно чл. 3, т. 9 от НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ, следва да Ви е определено намалено работно време - 7 часов работен ден, освен допълнителните 5 дни годишен отпуск. При това положение попадате в хипотезата на чл. 137, ал.1, т. 1 от КТ - работници или служители, които работят в опасна за здравето среда, за които е въведено намалено работно време. За подобен тип работа на основание чл. 147, ал. 2 от КТ извънредният труд е забранен, освен в хипотезата на чл. 144, т.1-4 от КТ (извънредни ситуации, несвързани с работния процес), поради което не следва да полагате извънреден труд. Ако имате извънреден труд, той следва да се заплаща по правилата на КТ - чл. 262 от КТ.