Изменение на трудовия договор по чл. 119 от КТ

09.09.2023

Много често към нас се обръщат работници или служители, които са получили предложение от работодателя да бъде променен трудовият им договор.

Питат ни длъжни ли са да приемат изменението на трудовия договор и какво ще стане ако откажат да подпишат?

Ако спазваме буквата на закона, трудовият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие, изразено писмено и от двете страни. При това положение не би следвало да има последици за работника или служителя ако откаже да подпише споразумение за изменение на трудовия си договор. На практика обаче, често ситуацията не е точно такава.

Какви са най-честите предложения за изменение на трудовия договор по чл. 119 от КТ и как да се защитите?

  1. Предложение за увеличение на работната заплата

Масовата практика е при увеличение на работната заплата да се подпише анекс към трудовия договор по чл. 119 от КТ. Такъв не е необходим, тъй като работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение и това е единственото изменение на трудовия договор, което може да прави без съгласието на работника или служителя, но е много по-ясно когато бъде подписано допълнително споразумение. Важно е да внимавате в тази хипотеза под какво се подписвате, тъй като е възможно да има и други промени, на които да не обърнете внимание.

  1. Предложение за повишаване/промяна на позицията

При получено предложение за повишаване/промяна на позицията, следва да следите какво друго се променя освен заплатата Ви. Случва се работодателят да предложи увеличение на работната заплата с промяна в длъжността, като в тази хипотеза може да бъде включен нов срок за изпитване за новата позиция. Ако се съгласите на подобна промяна, след това работодателят много лесно може да прекрати трудовия Ви договор на основание чл. 71, ал. 1 от КТ - срока за изпитване. При това положение препоръчваме ако при предложеното за промяна на длъжността има и други промени, да се запознаете внимателно с тях. Ако е включен нов срок за изпитване може да попитате работодателя след като смята, че заслужавате повишение и по-добра позиция защо включва нов срок за изпитване. Срокът за изпитване не е необходима част от трудовия договор и може да изключен. Съветваме Ви да не се съгласявате да се преместите на нова длъжност със срок за изпитване, тъй като може да е с цел да бъдете освободени, без да имате реална възможност за защита.

  1. Предложение за намаляване на трудовото възнаграждение

Това е едно от най-неприятните предложения, които може да направи Вашият работодател. Често предложението е скрепено с обяснението, че в противен случай трудовият договор ще бъде прекратен. Тук това, което е важно да знаете е, че отказът Ви сам по себе си не може да послужи за основание за уволнение. Основанията, на които работодателят може да прекрати трудовия Ви договор, са изрично изброени в КТ и далеч не е толкова лесно да се прекрати един договор. След подобен отказ е възможно работодателят да започне да следи много по-стриктно за трудовата дисциплина, да реши да Ви командирова, да откаже отпуск за почивката. В някои от по-големите градове, при търговски вериги, сме виждали и промяна на търговския обект, която е свързана с примерно 1 час на ден допълнително пътуване.

Нашият съвет е да не подхождате агресивно към такова предложение, а да изложите аргументи как подобно намаляване на заплатата би Ви затруднило значително финансово, би Ви демотивирало, като търсите разбиране от отсрещната страна. Ако такова няма или целта на работодателя е да Ви накара да напуснете, то може би е по-добре да потърсите нова работа, тъй като в противен случай ще бъдете в една напрегната и неприятна среда. В случай че нямате такава възможност, то Ви съветваме да се стараете да не давате повод на работодателя да има нещо, за което да се захване - спазвайте стриктно работното време и почивките, продължете да уплътнявате работния ден, а ако се влошат условията на труд може да се обърнете и към Инспекция по труда. Добре е да имате копие или дори снимка от предложението за намаляване на трудовото възнаграждение, за да може да докажете, че същото Ви е било отправено.

Винаги може, преди да подпишете едно изменение на трудовия си договор на основание чл. 119 от КТ, да поискате да се консултирате с адвокат, за да сте сигурни какво подписвате. Ако имате въпроси по темата, ще се радваме да Ви съдействаме.

 

Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев

адвокатско дружество “Милованови”

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.