Въпроси и отговори

Право на обезщетение за безработеца

Вашият въпрос:

Ако бъда назначена по чл70 и след това бъда съкратена около седмица след датата на назначаване , мога ли да отида на борсата и имам ли право на обещетение , какъв е срокът и как се изчислява ?

Нашият отговор:

Отговорът на всичките Ви въпроси е даден в чл. 54а и следващите от Кодекса за социално осигуряване. Важно е да се види първо - осигурявана ли сте 9 от последните 15 месеца, второ използвала ли сте до сега правото си да получавате обезщетение за безработица, срокът е определен в таблица спрямо стажа Ви, в случай че не се ограничава от повторно използване в последните 3 години, за сумата важи същото.