Въпроси и отговори

Задължение към мобилен оператор от 2004г.

Вашият въпрос:

Здравейте!
Искам да попитам какъв е давностния срок на задължение към мобилен оператор.
Обадиха ми се от адвокатска кантора Константинов и Партньори-гр. Варна,поне така се представиха,а аз живея в Монтана. Казаха ми,че имам непогасено задължение към мобилен оператор Глобул от 2004г. в размер на 51лв.
Честно казано не си спомням да имам такова и отдавна не съм клиент на вече несъществуващия Глобул. Казаха ми,че ще ми изпратят на смс банкова сметка на кантората,по която имам 7 дневен срок да преведа тази сума в противен случай ще ми заведът дело.
Какви са моите права и какво да направя в конкретния случай и законно ли е това?
Моля,посъветвайте ме! Предварително благодаря!
Поздрави!

Нашият отговор:

За задълженията към мобилни оператори се прилага 3-годишната погасителна давност, която започва да тече от датата на която е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано задължението. Предвид отдалечеността във времето, ако кредиторът не е предприемал действия за спиране/преъксване на давността, към настоящия момент задълженията Ви са погасени по давност. Тъй като давността не се прилага служебно в гражданското право, ако бъде заведено дело срещу Вас и в законоустановения срок не предприемете мерки за защита, съдът ще издаде изпълнителен лист за задължението, макар то да е погасено по давност, щом липсва изрично възражение от Ваша страна в този смисъл. Към настоящия момент, съветваме Ви да поддържате актуален постоянния си адрес, респ. настоящия, ако имате регистриран такъв, тъй като при евентуално дело срещу Вас съдебните книжа ще бъдат изпращани на този адрес. Ако получите нещо от съда, следва своевременно да организирате защитата си.