Въпроси и отговори

писмо от колекторска фирма

Вашият въпрос:

Здравейте,получих писмо,залепено за вратата,че дължа сума за неплатени фактури към Глобул,сега Теленор.
Не ползвам този оператор от много години.Как и къде да подам възражение.

Нашият отговор:

За задълженията към мобилни оператори се прилага 3-годишната погасителна давност, която започва да тече от датата на която е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано задължението. Предвид отдалечеността във времето, ако кредиторът не е предприемал действия за спиране/преъксване на давността, към настоящия момент задълженията Ви са погасени по давност. Следва да имате предвид, че ако заплатите задължението си доброволно, макар да е погасено по давност, няма да имате възможност да искате връщане на заплатената сума, тъй като изтичането на давността лишава кредитора от възможност за принудително изпълнение, но вземането продължава да съществува. Тъй като давността не се прилага служебно в гражданското право, кредиторите отказват да отпишат задълженията преди да има влязло в сила съдебно решение, което да установява недължимостта им поради изтекла погасителна давност. Спорен е обаче въпросът за наличието на правен интерес у длъжника за такъв иск във Вашата хипотеза. При това положение, най-добрият вариант е да поддържате актуален постоянния си адрес, респ. настоящия, ако имате регистриран такъв, тъй като при евентуално дело срещу Вас съдебните книжа ще бъдат изпращани на този адрес. В случай на заведено дело срещу Вас,  следва своевременно да организирате защитата си.