Въпроси и отговори

запорно съобщение

Вашият въпрос:

Здравейте,
Моля за пояснение относно писмо което получи за запор на месечното възнаграждение (заплата)
От ЧСИ Александър Бизов изп. дело номер 20138500400... от 2013 г
2010г изтеглих бърз кредит по който си внасях вноски до момент в който вече не можех.
Сега получавам писмо за запор на заплата не съм била безработна до този момент винаги съм била на трудов договор защо чак сега получавам писмо има ли погасителна давност .Моля за отговор тъй като не мога да си позволя да платя за консултаци .Много ще съм Благодарна.
С Уважение

Нашият отговор:

Казуси като Вашия се отличават с висока степен на конкретика и за да Ви дадем становище дали задължението Ви е погасено по давност, е необходимо да проучим изпълнителното дело. Предвид обстоятелството, че изпълнителното дело е от 213г. е много вероятно да е налице бездействие от страна на взискателя повече от 2 години и делото да се е прекратило по силата на закона, а задължението Ви да се е погасило по давност. Предвид обаче възможността по делото да са предприемани действия за прекъсване на давността, за които Вие да не сте разбрали - например, наложен е запор в банка, в която нямате банкова сметка, не можем да Ви дадем становище преди да се запознаем  изпълнителното дело. Следва да имате предвид и обстоятелството, че ако задължението Ви е погасено по давност, ще е необходимо да заведете дело, по което да се установи със сила на присъдено нещо, че не дължите сумите поради изтекла погасителна давност, тъй като давността не се прилага служебно. Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение.