Въпроси и отговори

Заповед за изпълнение на парично задължение

Вашият въпрос:

Здравейте. Днес получихме писмо от съда,
заповед за изпълнение. Задължението е от 2012 г.,
На стойност 38.72лв. към БТК. Искат да заплатим
и някаква такса от 25 лв. И съдебни разноски от 380лв.
Въпросът ми е как е проведено закрито заседание без
дори да сме уведомени по някакъв начин..не получаваме
никакво обаждане, нищо.. И изведнъж призовка. След като
задължението е от 2012, днес вечв трябва да е изтекла..
Какво можем да направим?

Нашият отговор:

Срещу Вас е образувано т.нар. "заповедно производство". Това е производство, което се развива сравнително по-бързо, като длъжникът (т.е. Вие) разбира за производството срещу него едва с получаване на заповедта за изпълнение. В двуседмичен срок от получаването й следва да направите всички възражения, с които разполагате, тъй като в противен случай съдът ще издаде изпълнителен лист срещу Вас и ще загубите възможността да сторите това по-късно. Необходимо е да организирате своевременно защитата си.

Кантората ни е специализирана в представителство по казуси като Вашия и ако желаете да ни ангажирате, сме на разположение!