Въпроси и отговори

мобилен оператор

Вашият въпрос:

Здравейте ! Реших да сменя моб.операратор-от Виваком към Теленор. Казаха ми, че от 2006 година имам две непатени сметки по 65лв.едната,към тогавашния Глобул,днес Теленор.Аз не мога да си спомня какво е било преди 13 год.,но ако е така, няма ли давност?

Нашият отговор:

За задълженията за мобилни оператори се прилага кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от датата, на която е следвало дабъде заплатена фактурата, в която е обективирано съответното задължение.  Предвид дългия период от време, най-вероятно давността за задълженията е изтекла (ако не са предприемани действия за прeкъсването й). Тъй като в гражданското право давностт не се прилага служебно мобилните оператори отказват да отпишат задълженията преди да има влязло в сила съдебно решение, установявало недължимостта на сумите поради изтекла погасителна давност. Предвид практиката на мобилните оператори, най-вероятно задълженията Ви са прехвърлени на колекторака фирма. Поддържайте актуален постоянния си адрес, респ. настоящия ако имате регистриран такъв, тъй като при евентуално дело срещу Вас, съдебните книжа ще бъдат изпратени там. Ако получите документи от съда, е необходимо да организирате защитата си своевременно, за да може да заявите всички възражения, с които разполагате.