Въпроси и отговори

Наложена възбрана на имот от ЧСИ

Вашият въпрос:

Съпругът ми има възбрана върху половината имот,на който сме съсобственици ,наложен от ЧСИ по искане на взискателя ОТП Факторинг.Срещнахме се с техен служител и той каза,че трябва да внесем 10 процента от стойността на дълга,за да не обяват имота за публична продан,и да сключим извънсъдебно споразумение.Моля за правен съвет,и,благодаря.

Нашият отговор:

Ако не разполагате с възможност да оспорите дължимостта на задължението (например, същото се е погасили по давност), сключвате на извънсъдебно споразумение е добър вариант. В закона е предвидена внасянето на 20% от размера на претендирамото вземанв! за да се спре изпълнението, ако имате постигната уговорка с взискателя за спиране след внасяне на по-нисък процент, това няма да е проблем. Преди подписване на споразумението трябва да се запознаете внимателно със съдържанието му, тъй като тези споразумения често съдържат клаузи, които не са във Ваша полза. Необходимо е в споразумението да има клауза, че изпълнението по делото ще бъде спряно, за да имате сигурност, че ако изпълнявате задълженията си по споразумението, няма да се предприемат изпълнителни действия.