Въпроси и отговори

Принуда за подаване на молба за напускане

Вашият въпрос:

Здравейте, моят ръководител ме извика и ми заяви, че очаква в най-кратък срок да подам молба за напускане. Аз съм дългогодишен служител, който изпълнява съвестна задълженията си. От негова страна винаги е имало лошо лично отношение и откровен непрофесионализъм, в това число и прехвърляне на чужди работни задължения. След като се опитах да разбера реалните и обективни причини той изсмукваше от пръстите си всякакви неоснователни и неверни доводи, които аз оспорих. Видимо изнервен ми се разкрещя и каза просто няма да работиш тук точка. Не се вписваш в колектива. Намекна, че не е в моя полза да остана и да работя, т. Е един вид заплаха че ще ми стъжни живота, ако не подам молбата. Аз съм служител върнал се от майчинство преди 10 месеца, дъщеря ми още няма навършени 3 години. Очевидно няма как да продължим съвместната си работа и ме интересува как трябва да се случат нещата цивилизовано за да получа обезщетение от работодателя мин 4 раб. Заплати и естествено да отида на борсата след като прекратим отношенията си?

Нашият отговор:

Като майка на дете до 3-годишна възраст, Вие се ползвате от предварителната закрила при уволнение по чл.333 от КТ. Това означава, че за да е законно прекратявнето на трудовия Ви договор (ако е на основание, за което закрилата се прилага), работодателят трябва да получи разрешение от Инспекцията по труда за прекратяването му. При това положение, работодателят много трудно ще успее да прекрати договора Ви законосъобразно, поради което и той иска да прекратите договора по взаимно съгласие. Следва да имате предвид, че при прекратяване на договора по взаимно съгласие по чл.325 от КТ или по взаимно съгласие срещу обезщетение по чл.331 от КТ, ще получавате минималният размер на обезщетението за безработица за 4 месеца (което е приблизително 270 лева на месец). При това положение, считаме, че икономически най-изгодно за Вас ще е да прекратите договора си по чл.331 от КТ срещу 4 заплати, като след това не се регистрирате на Бюрото по труда, а да започнете работа другаде, за да не получавате минимален размер на обезщетението. За да прекратите трудовия договор по чл.331 от КТ, можете да отправите писмено предложение до работодателя, като му дадете срок (например, 7-дневен), в който да заяви дали приема предложението Ви.