Въпроси и отговори

ПРЕДСЪДЕБНА ПОКАНА

Вашият въпрос:

ДЪЩЕРЯ МИ ПОЛУЧИ ПРЕДСЪДЕБНА ПОКАНА ОТ ТЕЛЕНОР ЗА СМЕТКА ОТ 2015Г. ЗА 400ЛВ.КАКВА Е ДАВНОСТТА НА ТЕЗИ СМЕТКИ? КАКВО СЛЕДВА ОТ ТУК НАТАТЪК АКО НЕ СЕ ПЛАТЯТ, ИЛИ ДА ВНЕСЕ НЯКАКВА СУМА? ДАЙТЕ СЪВЕТ,МОЛЯ!

Нашият отговор:

За задълженията към мобилни оператори се прилага кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от датата, на която е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано съответното задължение. Към настоящия момент най-вероятно задължението Ви е погасено по давност.  Ако обаче заплатите задължението, въпреки че то е погасено по давност, няма да можете да искате връщане на сумите. Към настоящия момент, най-добрият вариант е да поддържате актуален постоянния си адрес, респ. настоящия адрес, ако имате регистриран такъв, тъй като при евентуално дело срещу Вас там ще бъдат изпратени документите от съда. Важно е, ако получите съдебни книжа да организирате защитата си своевременно, за да можете да направите всички възражения, с които разполагате.