Въпроси и отговори

Преназначаване на служител

Вашият въпрос:

Здравейте,
Наш служител има сключен ТД от 16,07,2017година. Работи при нас до днескапо чл.114 от КТ. Искаме да го преназначим на коренно различна длъжност съгласно чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.2 с пълна работна седмица и малко по-високо труд.възнаграждение.
Въпрос: Достатъчно ли е да направим Допълнително споразумение към първия основен договор?
Или трябва да го освободим от първия трудов Договор и след това да го назначим на нов труд.договор, както е описано по-горе?
Ако с Допълнително споразумение - трябва ли да му предложим първо в писмен вид тази промяна и следкато подпише, че е съгласен, тогава да направим това Допълн.споразумение.

Благодаря Ви предварително за отговора!
С уважение.

Нашият отговор:

Можете да преназначите лицето на друга длъжност, като включите срок за изпитване, и с допълнително споразумение. Не е необходимо предварително с писмена молба да му предлагате да заема нова длъжност, тъй като допълнителното споразумение носи подписите както на работодателя, така и на служителя, и включва съгласието на служителя за заемане на новата длъжност.