Въпроси и отговори

изтекъл срок за давност към мобилен оператор

Вашият въпрос:

Здравейте,
обаждат ми се от колекторска фирма ,че имам задължение към емтел от 2008/2009г.
и че ще образуват дело срещу мен в арбитражен съд. Като ми казват и точната сума която ще трябва да заплатя след делото с вкючените съдебни раходи ( преполагам с цел сплашване) . Доколкото разбрах задължението не съм длъжен да им го заплатя тей като е изтекъл срокът на давност и ако заведът дело трябва да обжалвам решението в 14 дневен срок. Има ли нещо друго което е нужно да направя и мога ли да проверя по някакъв начин дали има образувано такова дело за да не изтърва срока за обжалване
благодаря предварително

с уважение

Нашият отговор:

За задълженията към мобилни оператори се прилага кратката 3-годишна погасителна давност, която започва да тече от момента, в който е следвало да бъде заплатена фактурата, в която е обективирано задължението. Най-вероятно към настоящия момент задълженията Ви са погасени по давност. Вашият казус е потребителски, поради което към настоящия момент колекторската фирма не разполага с възможност да образува арбитражно производство срещу Вас. Това, което могат да направят, е да образуват заповедно или исково производство пред съответния районен съд. Към настоящия момент най-добрият вариант за действие е да поддържате актуален постоянния си адрес (респ. настоящия, ако имате регистриран такъв), тъй като при евентуално дело срещу Вас там ще бъдат изпратени документите до Вас. Разполагате с възможност да проверите дали има заведено  дело срещу Вас, като направите справка в информацията на районния съд по постоянния Ви адрес.