Въпроси и отговори

Забавяне на трудово възнаграждение

Вашият въпрос:

Здравейте! Работодателя ми забавя заплата вече 3-ти ден. Казуса не е сериозен, но ако ми изплати възнаграждението, мога ли все пак да напусна на следващия ден без предизвестие под предтекст, че имам забавено трудово възнаграждение? Това се случва всеки месец.
Благодаря Ви.

Нашият отговор:

За да имате право да прекратите трудовия си договор без предизвестие, на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ - поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, е необходимо това забавяне да е налице към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, т.е. към момента на получаване на заявлението от работодателя. При това положение, след като работодателят Ви изплати дължимото се трудово възнаграждение,няма да имате право да прекратите трудовия си договор на това основание.