Въпроси и отговори

Старо зъдължение към Теленор

Вашият въпрос:

Получих писмо, с което ме карат да плащам сума която преди 4 години беше на стойност 1000 лева. А сега в случая е 15500 лева. Какво мога да направя по въпроса? Благодаря.

Нашият отговор:

Към настоящия момент разполагате с две възможности - да предявите иск срещу дружеството, за да се установи, че не дължите сумата поради погасяването ѝ по давност, или да изчакате от дружеството да заведат дело срещу Вас и да сте в позицията на ответник. Към настоящия момент съдебната практика е противоречива по въпроса дали имате правен интерес да предявите такъв иск и с оглед първоначалните разноски, които бихте сторили, по-удачният вариант е да изчакате евентуално те да предявят дело срещу Вас. Поддържайте актуален настоящия си адрес, а ако нямате регистриран такъв - постоянния си, тъй като при евентуално дело, съдебните книжа ще бъдат изпратени на този адрес.