Въпроси и отговори

Заведено дело за задължения към ВиК

Вашият въпрос:

Здравейте, имам задължение към ВиК.Последното ми задължение е от 05,08,2010г.За периода 31.12.2004-07.10.2008г има заведено гр.дело.
Въпросът ми е : Изтекло ли е по давност исканата от ВиК сума.

Нашият отговор:

Вероятно да. Добре е незабавно да се възрази за изтекла погасителна давност, тъй като има срокове, които не трябва да се изпускат. Ако желаете можем да ви съдействаме за представителство в съда.