Имам ли право да откажа работа в друг отдел и какви биха били последствията за мен от моя отказ?

01.01.2000

Вашият въпрос:

Здравейте! Работя в голяма телекомуникационна компания. Искам да ви попитам има ли право мениджър от компанията да ме изпрати на работа в друг отдел, който все още не е сформиран като самостоятелно звено, без командировка и да ме принуди да работя там. Първоначално ми беше казано, че ще е една дейност, а в последствие тази дейност се смени. Налага се да работя нещо, което ми е абсолютно непознато. При мой отказ съм заплашена от бъдещо съкращение. Имам ли право да откажа и какви биха били последствията за мен от моя отказ? С уважение: И.

Нашият отговор:

Здравейте, г-жо И., Трябва да се прави разлика между място на работа и работно място. Мястото на работа се уговаря между работника и работодателя и не може да се променя едностранно от работодателя, освен в предвидени в Кодекса на труда случаи (производствена необходимост, престой). Под работно място се разбира мястото, където работникът непосредствено изпълнява трудовите си задължения - стая, лаборатория, магазин, офис и др. Работното място се определя от работодателя и може да се променя от него едностранно. Характерът на работата (длъжността) също се уговаря между страните по трудовия договор и също не може да се изменя едностранно от работодателя, освен в случаите на производствена необходимост и престой. Ако работникът не се съгласи с предложеното от работодателя изменение не носи никаква отговорност. Ако обаче длъжността, която заемате сега не е необходима на работодателя, той би могъл да съкрати Вашата длъжност, а Вас да уволни поради съкращаване на щата. В този случай в Кодекса на труда са предвидени редица правила, с които работодателят трябва да се съобрази, а при несъобразяване с тях заповедта за уволнение може да бъде отменена като незаконна от съда.