Прекратяване на ТД поради неплащане по чл. 327, ал. 1 т. 2 от КТ

25.07.2013

Вашият въпрос:

Здравейте, г-н Вълев. Имам следният казус и бих искал да Ви помоля за съвет. При преназначаване от една фирма в друга от 01.04.2013 (реална собственост на едно и също лице) не ми е връчена заповед за освобождаване от първата и съответно представен трудов договор от втората. След проверка в системата на НОИ е видно, че преназначението е извършено и са декларирани доходи за изброените месеци, тоест необходимите уведомления към НАП са подадени. Към днешна дата след нееднократни молби да ми бъдат предоставени необходимите документи и да ми се оформи трудовата книжка според изискванията или да бъда насочен към съответното счетоводство (тъй като то се намира в град различен от местоработата и на неясен адрес) съм получил само "уверения", че ще бъде направено, но без реално съдействие от страна на работодателя. Отделно не са ми изплатени трудовите възнаграждения за месеците Април, Май, Юни. Интересува ме при това деликатно положение мога ли да напусна по чл.327 т.2 от КТ или трябва да се обърна първо към инспекцията по труда за съдействие по получаването на липсващите документи и чак след това да пристъпя към връчване на Заявление по чл.327?

Нашият отговор:

Трудовият договор е само писмен и не може да се доказва неговото съществуване със свидетели. Съветваме Ви първо да сигнализирате Инспекция по труда, която да установи съществуването на трудовото Ви правоотношение и след това ако желаете да напуснете по чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ - поради неплащане на работна заплата, в противен случай може да се окаже, че прекратявате трудовия договор по чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ, който всъщност не съществува и нямате механизъм да установите неговото съществуване.