Неплатежоспособен работодател

18.10.2012

Вашият въпрос:

Здравейте, преди няколко дни Ви писах във връзка с подаденото от мен Заявление за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 327, ал. 1, т. 2. Седем-дневният срок, който бях посочила, за да ми се изготвят документите изтича утре и предполагам, че ще ми се обадят да отида в счетоводството. Днес обаче научих, че фирмата обявява фалит. При това положение ще получа ли изработените от мен вече 2 работни заплати (които бяха забавени като изплащане), както и обещетението, което ми се полага? Притесненията ми се основават на факта, че капитала на фирмата е 4 лв.

Нашият отговор:

Ако фирмата има активи, освен капитала, може да удовлетворите вземанията си от там, в противен случай няма да можете. Ако знаете къде фирмата има банкови сметки, то може да се наложи запор, стига по сметките да има достатъчно наличности. Така ще обезпечите бъдещото си вземане.