Какви са правата и задълженията на служителя в случай, че не е съгласен да работи на 4 часов работен ден

02.04.2020

Вашият въпрос:

В случай, че работата от разстояние не е възможна или е икономически необоснована, възможно е да се въведе непълно работно време, за да се ограничат загубите на предприятието – чл.138а, ал.2 КТ. В тази хипотеза работното време от 8-часов работен ден, може да се намали от работодателя едностранно със заповед до 4-часов. Намаляване на работното време може да бъде най-много за период от 3 месеца годишно. По този начин работодателят би могъл да оптимизира разходите за заплати и в същото време да използва труда на работниците си. Какви са правата и задълженията на служителя в случай, че не е съгласен да работи на 4 часов работен ден, тъй като това се отразява на трудовия и осигурителен стаж?

Нашият отговор:

С оглед въведеното в момента извънредно положение, служителят или работникът няма как да противодейства на такава заповед. Промяната в КТ се прие именно, за да може да се намалят разходите на работодателите, за да имат възможността да запазят повече служители или работници на работните им места. При това положение, ако не желаете да работите за настоящия си работодател, то единственото, което може да направите е да търсите работа на друго работно място на пълен работен ден.