Какво бих могла да направя при некачествено извършено остраняване на щета?

01.01.2000

Вашият въпрос:

Здравейте! Имам пълно КАСКО в ДЗИ. Колата ми беше боядисана в техен доверен сервиз. Подписала съм приемо-предавателен протокол. Боята започна да се лющи, подува на места и др., очевидно е некачествено боядисана. Направен е оглед в ДЗИ, на който аз твърдя че има некачествено извършена услуга, бояджията , че всичко е перфектно. ДЗИ не желае да вземе страна, като казва, че това е между мен и сервиза. Услугата все още е в 6- месечен гаранционен срок. Какво бих могла да направя? Благодаря и успешна работа!

Нашият отговор:

Здравейте, по правилата на Закона за задълженията и договорите и Закона за защита на потребителите при извършен некачествен ремонт може да изискате от въпросния сервиз да Ви пребоядиса отново колата, да Ви възстанови платената сума или да отстраните дефектите в друг сервиз за сметка на първия сервиз. Ако имате нужда от съдействие можете да разчитате на нас.