виновно причиняване на ПТП след употреба на алкохол

27.09.2021

Вашият въпрос:

При получена покана за доброволно изпълнение от застраховател какви са правата ми в случай, че не желая да заплатя сумите представляващи вече изплатени застр.обезщетения на пострадалите лица

Нашият отговор:

Вероятно застрахователят ще предяви регрес към Вас чрез съда - ще Ви съди за заплатената сума. Нейният размер, който евентуално съдът ще присъди, е това, което се посочи от назначено по делото вещо лице. Добре е обаче да консултирате предварително каква сума може да се присъди във Ваша тежест, тъй като е възможно тя да не оправдава съдебните разходи и би било по-разумно да платите без да се стига до съда.