Доказване на подаването на заявлението за напускане

13.09.2012

Вашият въпрос:

Благодаря за отговора г-н Велев! Съгласно трудовия договор от 04.01.2011 г. ( чл.67) от КТ) съм задължена да предизвестя за напускане 3 месеца преди датата. Интересува ме следното: 1. В случай,че подам заявлението си утре след обяд по чл.327 ал.1 т.3 коя дата се счита за напускане - 14.09.2012 или 17.09.2012? 2. Какъв ще е размерът на обещетението ми - една или три брутни заплати, предвид на факта, че дължа 3-месечно предизвестие? Благодаря предварително за отговора!

Нашият отговор:

Трудовият Ви договор се прекратява с подаване на Заявлението и завеждането му в деловодството на работодателя Ви. Задължително направете копие от него за Вас, на което също да бъде поставен входящ номер. В кодекса на труда е казано: При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. От казаното от Вас не става ясно дали трудовият Ви договор е срочен или за неопределено време.