Ред на десциплинарни наказания

10.05.2024

Вашият въпрос:

Може ли работодателят да прекрати трудовия ми договор, който е безсрочен без да ме е уведомил за това? Аз съм с ТЕЛК и председстел на синдикални организация. Става дума за неспазване на раб. Време

Нашият отговор:

Това е невъзможно. Без фактическо писмено връчване на предизвестие/заповед за прекратяване, трудовото ни право не позволява прекратяване на трудово правоотношение, извън очевидната хипотеза на смърт. Ето защо, трябва да Ви бъде връчен писмен акт, който да удостоверява както основанието за прекратяването, така и момента за това. Още повече - Вие се ползвате със закрила, поради което прекратяването за Вас би било още по-трудно.