прекратяване на трудови правоотношения

20.05.2021

Вашият въпрос:

Здравейте, Лице Х има подписан трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ, на пълно работно време нормална продължителност 8 ч., без срок на изпитване и "срока на предизвестието при напускане от страна на работник е 2 месеца в полза на работодателя". Моля за разяснение на последното - при договор за неопределено време законово ли е да се уговаря срок "полза" за страна? Как лицето може да напусне предприятието в най-добрия и безболезнен вариант, като се има предвид, че при желание от страна на работника да напусне по чл.326, ал. 1 дори и да е 2 месеца предизвестието, има голяма вероятност заявлението да не бъде входирано от работодателя - няма да го приеме умишлено за да бави работника или да издаде заповед за прекратяване на отношенията по друг член, неблагоприятен за работника. На лице е забавяне на заплатата и издаване на бележка ( не мога да го нарека документ ) с неясни удръжки и начисления, след които лицето е задължено на работодателя с устно обяснение, че няма изпълнена норма. Работникът е подписал на лист, че е взел аванс 300лв. и след "бележката" дължи 32лв. при отработени 19 работни дни и договорено възнаграждение мин.работна заплата 650лв. Бих искала да попитам как да съм сигурна, че лицето може да получи извлечения от ведомостта и копия от трудовото досие, на база съмнения за измами, некоректни документи и дори подписи, при положение че ако се подаде заявление-искане, то няма да бъде прието и входирано. Как законово работодателя да получи искането? Същото важи и за искане за изплащане на трудовото възнаграждение по банков път за бъдещи плащания, които има голяма вероятност да не бъдат изплатени... При забавяне и неизплащане единствения вариант е съдебен иск? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

За да сте сигурна, че работодателят ще получи документите им, може да ги изпратите по куриер, като в товарителницата опишете какво съдържа пратката - предизвестие за прекратяване на трудов договор, заявление по чл. 327, ал1, т.2 от КТ или каквото друго изращате. По отношение на размера на изплатеното и неизплатеното трудово възнагражение не бихме могли да вземем становище, без да се запознаем с документите и начина на формиране на трудовото възнаграждение.