Неизплатени командировки

24.04.2024

Вашият въпрос:

Здравейте.Какъв е и дали има срок за изплащане на командировка в чужбина при напускане?Работя в дружеството почти 4 месеца,подал съм предизвестие от месец и съм го изработил.Има пътен лист приключен на 15.04.2024 и след него къс друг.Изпитателния ми срок изтича на 25.04.2024,отказват да ми дадат за сега заповед и да изплатят заработеното!Взеха си камиона на 19.04.2024,не ме натовариха с работа и отгоре на всичко искат да им пусна неплатен отпуск до края на предизвестието -16.04.2024 до 24.04.2024!Мисля дори че имам право и на платен отпуск дори!Става въпрос за транспортна фирма да уточня!Благодаря

Нашият отговор:

Срокът е както е уговорено в трудовия договор, но възможността да получите сумата не се погасява до изтичането на 3-годишната погасителна давност. Не сте длъжен да ползвате платен отпуск, освен ако работодателят с писмена заповед не Ви го възложи, при това не може да е целия.  Ако желаете обърнете се към нас за съдействие на телефоните на кантората - изглежда да имате нужда от съдебна защита.