Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване

22.04.2024

Вашият въпрос:

Работих при този работодател 6 г. напуснах за 1 г. и 3 м. и пак се върнах при него, но на друга длъжност. Трудовия ми договор е със срок за изпитване за 6 месеца, но аз искам да напусна сега, като изпитателния срок е в полза на работодателя. Аз искам да напусна сега без да спазвам 1-месечно предизвестие и договора не следва ли да е безсрочен, тъй като вече съм работил 6 г. при него?

Нашият отговор:

Доколкото длъжността е различна, уговорката за изпитване е валидна. Следователно трябва да спазите предизвестието или да платите обезщетение за това.