Прекратяване на ТД

27.03.2024

Вашият въпрос:

В заповедта за прекратяване на ТД не е упоменато дължимото обезщетение от Работодателят по чл.222,Ал.3.Трябва ли да подпиша заповедта и после да предявят иск за неплатена сума,или да не подписвам и да изискам дописване на обезщетението във въпросната заповед? Благодаря предварително!

Нашият отговор:

Заповедта няма характер на споразумение, поради което за да се дължи обезщетението не е задължително в заповедта да е написано това. Впрочем, отказа от права по трудово правоотношение също е недействителен. Няма нужда да изисквате дописване, освен ако не искате да им посочите, че трябва доброволно да го заплатят.