Заповед за дисциплинарно уволнение

25.03.2024

Вашият въпрос:

Издадена ми е заповед за дисциплинарно уволнение от името на Началника на регионално управление на образованието по време на негов платен отпуск и подписана от определена от началника заповед за заместване. Липсва подпис на Началника, който има работодателска власт Може ли да се счита ,че с тази заповед не ми е прекратено трудовото правоотношение като директор на училище поради отсъствие и липса на подпис на работодателя ми?

Нашият отговор:

Издаването на заповед за прекратяване на трудово правоотношение не е приравнено на връчването й, когато правото всъщност зачита последиците от уволнението - от датата на връчване. Във Вашия случай трябва да се проучи нормативната уредба, от която да се изведе, дали е налице възможност за упълномощаване по заместване. Ако няма такова правило, прилагат се разрешенията дадени от ВКС, че упълномощаване за дисциплинарно уволнение не е допустимо - https://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osgk/vks-osgk-tdelo-2012-6-reshenie.pdf. 

Ако след връчването на заповедта не оспорите уволнението, макар издадена от некомпетентно лице, заповедта се стабилизира и не може да оспорите прекратяването. Ако желаете можете да ни запознаете по-подробно с казуса, тъй като не става съвсем ясно изначално липсва какъвто и да е подпис или твърдите компетентното лице да не е положило подписа си.