Трудов договор със срок на изпитване

09.11.2023

Вашият въпрос:

Имам сключен трудов договор по чл.67,ал.1,т.1 в условието на чл.70 с 6-месечен изпитателен срок. Работодателят ми е съгласен да прекрати изпитателния срок към настоящия момент. Как може да се осъществи това!? Може ли да е с допълнително споразумение?

Нашият отговор:

Трудовото правоотношение може да се променя по взаимно съгласие. Ако има желание и от двете страни, може да наравите допълнително споразумение към трудовия договор, с което да се уговори, че срокът за изпитване отпада и трудовият договор следва да се счита за склюбне без срок за изпитване.